Henry Julius Werdin

M, b. 22 July 1893, d. 21 October 1979

Parents:

Father*: Henry Julius Werdin b. 29 Jan 1858, d. 23 Feb 1927
Mother*: Bertha Seewald b. 12 Sep 1859, d. 19 Dec 1916

Ernst Christian Werdin

M, b. 21 November 1897, d. 23 December 1963

Parents:

Father*: Henry Julius Werdin b. 29 Jan 1858, d. 23 Feb 1927
Mother*: Bertha Seewald b. 12 Sep 1859, d. 19 Dec 1916

Otillie Bertha Werdin

F, b. 18 May 1902, d. 12 December 1959

Parents:

Father*: Henry Julius Werdin b. 29 Jan 1858, d. 23 Feb 1927
Mother*: Bertha Seewald b. 12 Sep 1859, d. 19 Dec 1916

George Martin Sprengeler

M, b. 19 December 1862, d. 1 July 1948

Family 1:

Augusta H. Seewald b. 29 Oct 1861, d. 21 Jul 1894

Children:

Walter Emanuel Sprengeler b. 2 Dec 1888, d. 15 Jul 1972
Martha Sprengeler b. 24 Mar 1891, d. 12 Jun 1900
Helen Sprengeler b. 27 Apr 1893, d. 23 Dec 1986

Family 2:

Emilie Augusta Louise Seewald b. 8 Jul 1870, d. 18 Dec 1933

Children:

Heinrich Sprengeler b. 8 Aug 1896, d. 31 Mar 1899
Ewald Edward Sprengeler b. 20 Feb 1899, d. 4 Sep 1990
Auguste E Sprengeler b. 21 Jun 1901, d. 29 Jun 1901
Leonhardt Heinrich Sprengeler b. 4 Aug 1902, d. 27 Apr 1915
Hattie Hedwig Alvina Sprengeler b. 25 Nov 1903, d. 5 Oct 1985

Walter Emanuel Sprengeler

M, b. 2 December 1888, d. 15 July 1972

Parents:

Father*: George Martin Sprengeler b. 19 Dec 1862, d. 1 Jul 1948
Mother*: Augusta H. Seewald b. 29 Oct 1861, d. 21 Jul 1894

Louisa Henrietta Gilliam

F, b. 1863, d. 1907
  • Birth*: Louisa Henrietta Gilliam was born in 1863.
  • Death*: She died in 1907.

Parents:

Father*: Cornelius Gilliam b. 26 Oct 1840
Mother*: Louvisa Fueding Frost d. 25 Mar 1919

Martha Sprengeler

F, b. 24 March 1891, d. 12 June 1900

Parents:

Father*: George Martin Sprengeler b. 19 Dec 1862, d. 1 Jul 1948
Mother*: Augusta H. Seewald b. 29 Oct 1861, d. 21 Jul 1894

Helen Sprengeler

F, b. 27 April 1893, d. 23 December 1986

Parents:

Father*: George Martin Sprengeler b. 19 Dec 1862, d. 1 Jul 1948
Mother*: Augusta H. Seewald b. 29 Oct 1861, d. 21 Jul 1894

Leonard Herman Seewald

M, b. 27 February 1891, d. 6 April 1963

Parents:

Father*: Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932
Mother*: Alvina Matilda Plath b. 13 Jan 1868, d. 3 May 1918

Family:

Bertha Louise Draheim b. 10 Apr 1891, d. 21 Dec 1974

Bertha Louise Draheim

F, b. 10 April 1891, d. 21 December 1974
  • Married Name: As of 1 November 1916,her married name was Seewald.

Family:

Leonard Herman Seewald b. 27 Feb 1891, d. 6 Apr 1963

Malinda Luella Seewald

F, b. 15 September 1892, d. 18 February 1986

Parents:

Father*: Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932
Mother*: Alvina Matilda Plath b. 13 Jan 1868, d. 3 May 1918

Walter John Seewald

M, b. 28 July 1896, d. 6 January 1982

Parents:

Father*: Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932
Mother*: Alvina Matilda Plath b. 13 Jan 1868, d. 3 May 1918

Otto Edmund Seewald

M, b. 1 March 1898, d. 26 November 1986

Parents:

Father*: Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932
Mother*: Alvina Matilda Plath b. 13 Jan 1868, d. 3 May 1918

Clara Alfrieda Seewald

F, b. 7 May 1900, d. 4 October 1986

Parents:

Father*: Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932
Mother*: Alvina Matilda Plath b. 13 Jan 1868, d. 3 May 1918

Alma Helen Seewald

F, b. 29 January 1903, d. 3 September 1987

Parents:

Father*: Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932
Mother*: Alvina Matilda Plath b. 13 Jan 1868, d. 3 May 1918

Rosella Ottilie Seewald

F, b. 13 March 1905, d. 16 July 1982

Parents:

Father*: Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932
Mother*: Alvina Matilda Plath b. 13 Jan 1868, d. 3 May 1918

Lawrence Edward Seewald

M, b. 9 October 1906, d. 15 April 1972

Parents:

Father*: Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932
Mother*: Alvina Matilda Plath b. 13 Jan 1868, d. 3 May 1918

Augusta Manke

F, b. 21 January 1867, d. 28 October 1936
  • Married Name: As of 30 June 1921,her married name was Seewald.

Family:

Herman August Seewald b. 24 Aug 1864, d. 18 Feb 1932

Louisa Martha Plath

F, b. 2 January 1875, d. 30 June 1949
  • Married Name: As of 12 February 1896,her married name was Seewald.

Family:

Henry Ernest Seewald b. 14 Mar 1868, d. 29 Dec 1948

Children:

Dorna Regina Seewald b. 26 Jan 1897, d. 12 Apr 1987
Edna Margaret Henrietta Seewald b. 11 Apr 1899, d. 15 Aug 1980
Selma Amanda Seewald b. 28 Nov 1900, d. 24 Aug 1991
Albert Ferdinand Seewald b. 29 Jun 1902, d. 8 Aug 1977
Florence Laura Seewald b. 27 Mar 1904, d. 1 Feb 1998
Herbert Edward Christ Seewald b. 30 Jun 1912, d. 14 May 1977
Orlando Martin Seewald b. 17 Jun 1916, d. 1 Nov 1998

Dorna Regina Seewald

F, b. 26 January 1897, d. 12 April 1987

Parents:

Father*: Henry Ernest Seewald b. 14 Mar 1868, d. 29 Dec 1948
Mother*: Louisa Martha Plath b. 2 Jan 1875, d. 30 Jun 1949

Edna Margaret Henrietta Seewald

F, b. 11 April 1899, d. 15 August 1980

Parents:

Father*: Henry Ernest Seewald b. 14 Mar 1868, d. 29 Dec 1948
Mother*: Louisa Martha Plath b. 2 Jan 1875, d. 30 Jun 1949

Selma Amanda Seewald

F, b. 28 November 1900, d. 24 August 1991

Parents:

Father*: Henry Ernest Seewald b. 14 Mar 1868, d. 29 Dec 1948
Mother*: Louisa Martha Plath b. 2 Jan 1875, d. 30 Jun 1949

Albert Ferdinand Seewald

M, b. 29 June 1902, d. 8 August 1977

Parents:

Father*: Henry Ernest Seewald b. 14 Mar 1868, d. 29 Dec 1948
Mother*: Louisa Martha Plath b. 2 Jan 1875, d. 30 Jun 1949

Family:

Ruth Louise Redina Fischer b. 13 Mar 1904, d. 17 Nov 1996

Ruth Louise Redina Fischer

F, b. 13 March 1904, d. 17 November 1996
  • Married Name: As of 28 February 1934,her married name was Seewald.

Family:

Albert Ferdinand Seewald b. 29 Jun 1902, d. 8 Aug 1977

Florence Laura Seewald

F, b. 27 March 1904, d. 1 February 1998

Parents:

Father*: Henry Ernest Seewald b. 14 Mar 1868, d. 29 Dec 1948
Mother*: Louisa Martha Plath b. 2 Jan 1875, d. 30 Jun 1949

Herbert Edward Christ Seewald

M, b. 30 June 1912, d. 14 May 1977

Parents:

Father*: Henry Ernest Seewald b. 14 Mar 1868, d. 29 Dec 1948
Mother*: Louisa Martha Plath b. 2 Jan 1875, d. 30 Jun 1949

Orlando Martin Seewald

M, b. 17 June 1916, d. 1 November 1998

Parents:

Father*: Henry Ernest Seewald b. 14 Mar 1868, d. 29 Dec 1948
Mother*: Louisa Martha Plath b. 2 Jan 1875, d. 30 Jun 1949

Heinrich Sprengeler

F, b. 8 August 1896, d. 31 March 1899

Parents:

Father*: George Martin Sprengeler b. 19 Dec 1862, d. 1 Jul 1948
Mother*: Emilie Augusta Louise Seewald b. 8 Jul 1870, d. 18 Dec 1933

Ewald Edward Sprengeler

M, b. 20 February 1899, d. 4 September 1990

Parents:

Father*: George Martin Sprengeler b. 19 Dec 1862, d. 1 Jul 1948
Mother*: Emilie Augusta Louise Seewald b. 8 Jul 1870, d. 18 Dec 1933

Auguste E Sprengeler

M, b. 21 June 1901, d. 29 June 1901

Parents:

Father*: George Martin Sprengeler b. 19 Dec 1862, d. 1 Jul 1948
Mother*: Emilie Augusta Louise Seewald b. 8 Jul 1870, d. 18 Dec 1933